Nytt meglerhus: Nylander & Partners

Vår samarbeidspartner Lokalmegleren og Partners fusjoneres inn i Meglerhuset Nylander, og blir til det nye eiendomsforetaket Nylander & Partners. Det nye meglerhuset skal sikre bedre tjenester og vilkår for deg som kunde.

 

Nylander-navnet har siden 1936 vært forbundet med eiendomsmegling for de fleste trøndere, og vil videreføres gjennom selskapsnavnet Nylander & Partners. Fusjonen innebærer en sammenslåing av solide kompetansemiljø innen eiendomsmegling, med leveranse av meglertjenester innenfor bruktboligomsetning, fritidsbolig, salg av nye prosjekter og næringseiendom.

 

Det nye selskapet vil bli en del av den landsdekkende meglerkjeden &Partners, som etter fusjonen vil ha 45 eiendomsmeglerkontor over hele Norge.

Slik påvirkes du som kunde

For deg som kunde vil ikke dette gi noen store forandringer. Du vil fortsatt møte de samme ansatte, med sterk lokal forankring, og den samme tette dialogen som tidligere. Fusjonen vil være med på å gi selskapet muskler til videre vekst, og det vil være med på å sikre trygge og attraktive arbeidsplasser.

 

Stadsbygd Sparebank, Ørland Sparebank, Nidaros Sparebank og Selbu Sparebank, som alle er en del av LOKALBANK-alliansen er eiere av Lokalmegleren & Partners. Fusjonen vil føre til en eierandel på 60% av det nye eiendomsforetaket for de fire banken. Nylander & Partners får dermed et tett samarbeid mellom bank og megler i store deler av Trøndelag.

 

 Artikkelen fortsetter under bildet.

Ola Setsaas

BILDE: Banksjef Ola Setsaas.

 

– Bankene ønsker å være en langsiktig partner og tilbyder av meglertjenester. Derfor vil vi eie over 50 % av foretaket. Dette tror vi vil være positivt både for kundene våre, de ansatte og våre banker, sier banksjef Ola Setsaas i Stadsbygd Sparebank og banksjef Joar Dyrendahl i Ørland Sparebank.

 

Fusjonen skal godkjennes av Finanstilsynet før den kan gjennomføres. 

Les børsmeldingen her:

Børsmelding